Iterij de Fuorman Teats-toernooi 2020

Zondag 23 augustus 2020 werd voor het eerst het Iterij De Fuorman Teats-toernooi georganiseerd in Hurdegaryp. 60 deelnemers, verdeeld over 20 parturen, streden om de krans en om de eer een jaar lang Fuorman en Fuorfrou van Hurdegaryp genoemd te mogen worden.

De prijswinnaars van deze partij:

1.

Thijs Visser
Sander Schriemer
Ilse Fridsma

2.

Joost Willekes
Arne Visser
Angelique Dijkman

3.

Anton Hobert
Ingrid van der Veen
Maeike Poelstra

3.

Peter Talsma
Jeroen de Jong
Lisan Kingma

Winnaars Iterij de Fuorman Teats-toernooi 2020

Een terugblik op het Iterij De Fuorman Teatstoernooi 2020

We schrijven 25 augustus 2019: voor het eerst in de sporthistorie van het Teatsen (ontstaan van de sport in 1994 te Wergea) stond er een partuur met alleen maar “Hurdegarypers“ op de hoogste trede van het podium van het Wrâldkampioenskip te Wergea. Het eerder geopperde idee om Teatsen te introduceren in Hardegarijp en omstreken, kreeg nu meer gehoor en op 22 januari 2020 werd door de organisatie de eerste stappen gezet. We dachten al gauw groots; “een Europees Kampioenschap of een Nationaal Teatskampioenschap op het kaatsveld van K.V. Reitsje Him” behoorde tot de mogelijkheden. Maar voordat de eerste vergadering een feit was, gooide corona roet in het eten. Nadat de WK van 2020 werd geannuleerd, besloten wij ons idee nog maar even in de ijskast te houden. Maar de tijd vorderde en de richtlijnen van het RIVM werden versoepeld en op 27 juli jl. werd er besloten om op een zeer laagdrempelige manier in Hardegarijp met een tweetal parturen te gaan Teatsen. Al snel kwam dit nieuws ter ore bij meerdere geïnteresseerden en uiteindelijk stonden er die bewuste maandagavond 18 enthousiastelingen op het teatsveld.

Na dit succes ging de ijskast snel weer open en werd er alsnog een poging gedaan om te kijken of het mogelijk was om een ééndaags Teatsevenment in Hardegarijp te organiseren. Geen EK of een NK, maar gewoon een nadere kennismaking met de sport Teatsen voor Hardegarijp en omstreken. Op 4 augustus jl. volgde de eerste echte vergadering en het idee van Het Iterij De Fuorman Teatstoernooi was geboren en werd uitgezet met een uniek format. 40 mannen en 20 vrouwen konden deelnemen om zo gemengde parturen, bestaande uit 1 vrouw en 2 mannen, samen te stellen en te verdelen over 5 verschillende perken. De hoofdsponsor, Iterij De Fuorman, was snel gevonden en het Cateringsbedrijf De Steeg was graag bereid het eten te gaan verzorgen. De uitdaging leek hem meer te zitten in de organisatie, de deelnemers en de vrijwilligers. Maar ook dit bleek een koud kunstje te zijn. Het logo was nog niet klaar, maar de eerst 30 deelnemers waren al een feit. Daarnaast voelde de organisatie elkaar feilloos aan en aan betrokken vrijwilligers was ook geen gebrek. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op het Teatsen werd er op maandag 17 augustus jl. nog een teatsavond met uitleg georganiseerd. Wederom stonden er meer mensen op het veld dan we hadden verwacht, waardoor er al snel een nieuw perk moest worden bijgelegd. En ook dat gebeurt dan “gewoon”… geweldig!

Inmiddels was het maximum aantal deelnemers bereikt en zo kwam het dat we op 20 augustus 2020 de loting konden verrichten. Om een evenwichtig partuur samen te stellen hadden we 6 verschillende categorieën benoemd. De loting verliep vlekkeloos en de parturen leken allen aan elkaar gewaagd. Helaas zorgden blessures voor een drietal afmeldingen, waardoor tussen de parturen geschoven moest worden. Zo ontkwamen we er niet aan om ook 1 partuur met twee dames te formeren. De man in kwestie, Anton Hobért ;), had echter de dag van zijn leven, want zijn vrouwelijke teamgenoten namen hem op sleeptouw en het partuur reikte zelfs tot in de prijzen.

De avond voor het toernooi moesten de handen echt uit de mouwen, 5 perken leggen, krammen plaatsen en tenten opbouwen, maar bij K.V. Reitsje Him draait niemand zijn of haar hand om voor wat extra hand- en spandiensten. Voor de organisatie begon de wedstrijddag met een gezamenlijk ontbijt, om daarna de bankjes, de telegrafen, de palen, de stuiten en de teatsen te plaatsen en de maatregelen te treffen om de coronarichtlijnen zo goed mogelijk op te volgen. Om 9.30 uur konden we alle deelnemers verwelkomen en om 10.00 uur werd het teatsgala geopend. Vol enthousiasme, positivisme en een gezonde drive werden de eerste wedstrijden gespeeld en begeleid door kenners die nog een aantal tips en trucs in de praktijk konden laten brengen. Door de één werd het spelletje al snel begrepen en voor de ander is na een dag teatsen nog steeds een raadsel hoe en waar je moet staan, hoe de puntentelling werkt, laat staan dat er begrepen wordt hoe en wanneer je moet draaien. Het vaste rouleren binnen het partuur, wat afwijkt van het kaatsen, was voor een ieder even wennen. Maar met elkaars hulp en onderling overleg liep alles op rolletjes. Ook tijdens de regenbuien werd er gewoon doorgeteatst en zo rolde iedereen de dag door.
Het publiek langs de kant genoot mee en zag her en der de spelers en speelster moeite hebben met de lichamelijke inspanning. Want vergis je niet het komt er op aan, zeker na een lange zomerstop met weinig lichamelijke beweging. Maar ook bij de blessuregevallen voorzag het wedstrijdreglement in een oplossing en zo kon het toernooi verder worden afgewerkt. Nadat ieder partuur drie poulewedstrijden had gespeeld, plaatsen de 5 groepswinnaars en de 3 beste nummers twee zich voor de kwartfinales. De kwartfinales werden gelijktijdig op 4 perken gespeeld. Het publiek wist niet waar ze moest kijken, want in elk duel werd inmiddels op het scherpst van de snede geteatst. Het eerder genoemde partuur Hobért verraste met een bronzen plak. Ook het partuur Peter Talsma, dat ondanks twee nederlagen in de poulefase zich had geplaatst voor de kwartfinale en zelfs reikte tot de halve finale, was een welkome verrassing. Logischerwijs konden er maar twee parturen los in de finale. Partuur Thijs Visser, Sander Schriemer en Ilse Fridsma hadden de poule des doods overleeft en mochten aantreden tegen het partuur Joost Willekes, Arne Visser en Angelique Dijkman. Ouders Gosse en Regina Visser zaten trots langs de kant om hun beide zoons aan te moedigen. Het partuur van jongste broer Arne Visser was 1 van de beste nummers 2 uit de poules en dus ook verrassend doorgedrongen tot de finale. Dit partuur nam echter wel het initiatief en kwam op een 3-1 voorsprong. Maar vervolgens kantelde de wedstrijd en werd onder leiding van kaatster en teatster Ilse Fridsma het tactisch strijdplan aangepast. De lange rally’s werden vermeden en de fouten werden geminimaliseerd en op 5-4 6-6 dwong Thijs Visser Joost Willekes tot de fout en zo kwam de mooie finale tot een eind met drie terechte winnaars.

De prijsuitreiking vond direct na de finale plaats, waarna de prijswinnaars met elkaar op de foto gingen en alle deelnemers zich mochten storten op het eten. Want eerlijk is eerlijk alle deelnemers waren na 9 uur van inspanning wel toe aan een heerlijke avondmaaltijd. En daar voorzag Cateraar De Steeg wel in. Het eten werd op gepaste onderlinge afstand genuttigd en zo kon er heerlijk worden nagepraat over het verloop van dit zeer geslaagde evenement. Natuurlijk moest er na het eten ook nog worden afgebroken en worden opgeruimd, maar zoals alles bij dit toernooi maakten vele handen licht werk en kwam er om 21.30 uur een einde aan het Iterij De Fuorman Teatstoernooi. De naam van de hoofdsponsor bracht ons ook nog op het idee om geen Koning en Koningin uit te roepen, maar de winnaars om te dopen tot De Fuorfrou en de Fuormannen. Thijs Visser, Sander Schriemer en Ilse Fridsma hebben tot het volgende toernooi deze bijnaam meer dan verdiend!

Zo kijken we 1 jaar na afloop van het wereldkampioenschap 2019 terug op een zeer geslaagd teatstoernooi in Hardegarijp en zijn wij blij dat we het toernooi in dit format hebben uitgerold. Het doel om Hardegarijp en omstreken kennis te laten maken met het Teatsen is meer dan geslaagd met als gevolg dat het WK van 2021 waarschijnlijk kan rekenen op meerdere parturen uit deze contreien. Natuurlijk kan en zal een vervolg van dit Teatstoernooi niet uitblijven, en houden we jullie via www.teatsen.com, de Facebook-pagina’s van K.V. Reitsje Him en T.V. Galefjild én de directe persoonlijke contacten op de hoogte. Rest ons om op alfabetische volgorde onze speciale te dank te betuigen aan:

Hendrik Beerda, Jan en Akkie Hemrica, Einte Jongeling, Kaatsvereniging Reitsje Him, Kaatsvereniging De Wâldklappers, Sjirk van der Meer, Jan Meijer, Ibo en Ypie Tamminga, Teatsvereniging Wergea, Kees van der Veen en Jetze de Vries.

Natuurlijk ook nog een speciale vermelding van de last minute invallers; Jeroen Gunnink, Jelke Visser en Paul v/d Weide, want ook zonder hen geen optimaal toernooi!

Allen bedankt voor jullie enthousiasme en heel graag tot snel!

Met sportieve groet, namens de organisatie bestaande uit:

Daniël Beimers, Richard van der Meer, Dennis Oegema, Jasper Regtien en Joost Willekes


Foto’s Iterij De Fuorman Teatstoernooi 2020

Tijdens het toernooi zijn er prachtige foto’s gemaakt door de familie Tamminga. Hartelijk dank hiervoor! De foto’s zijn te vinden op Google Photos.

Ilse Fridsma, Sander Schriemer en Thijs Visser