De PC Teatsen 2023

1.

Rob Posthumus
Jasper Annema
Esther Poelstra

2.

Richard van der Meer
Linda Tamminga
Ingrid van der Veen

3.

Richard Tamminga
Gosse Visser
Carola Vergouwe

3.

Dennis Oegema
Wouter Vonk
Lisan Kingma


De PC Teatsen van 11 juni 2023 een terugblik

Het jaarlijkse terugkerende teatsevenement op het terrein van kaatsvereniging Reitsje Him te Hurdegaryp werd mede mogelijk gemaakt door Iterij de Fuorman en Celebrate. Geheel toepasselijk kon deze vierde editie worden afgewerkt in vier poules en op vier verschillende velden. De loting van de 16 parturen verdeeld over 30 mannen en 18 vrouwen vond donderdagavond 8 juni plaats en op zaterdag werden, met behulp van de terreincommissie van de lokale kaatsvereniging, de velden gelegd en de tenten opgebouwd. Op de zondagochtend kon de organisatie de laatste puntjes op de i zetten en werden de eerste deelnemers rond 9.00 uur verwelkomd. Eindelijk kregen de teatsers antwoord op de vraag bij wie ze in het partuur zaten. Gelukkig veelal enthousiasme en ook dit jaar op voorhand onmogelijk om in te schatten wie er aan het einde van de dag met de prijzen vandoor zou gaan. Na het openingswoord van Daniël Beimers en de aanvullende uitleg over de spelregels vanuit de Hoofdscheidsrechter Kees van der Veen, konden de deelnemers gebruik maken van de aangeboden warming-up. Met de blessures van de voorgaande edities in het achterhoofd werd hier dan ook in groten getale gebruik van gemaakt. Rond 9.45 uur gaf Kees van der Veen het startsein om de eerste ballen te slaan. 

Al gauw werd duidelijk dat de grootste tegenstand niet persé verwacht hoefde te worden vanuit de concurrentie, maar meer vanuit de weeromstandigheden. Het beloofde een dreeche en droeche dag te worden. Gelukkig kon er verkoeling worden gezocht bij de emmers met water, de sponsen, het kleine beetje schaduw, de heerlijke soep (voor het zout) van vertrouwde cateraar De Steeg en de verkoelende versnaperingen die de gehele dag werden uitgereikt door Akke Hemrica en Ypie Tamminga. 

Maar dat er dit jaar weer op het scherpst van de snede gestreden zou gaan worden, was vanaf de eerste slag en de eerste wedstrijd duidelijk. Zowel op Veld A als op Veld B als op Veld D moest de eerste omloop in het beslissende 11de earst worden beslist. Parturen van Mark Uijttenboogaart (tezamen met Jelke Visser en nieuwkomer Tsjikke Zijlstra) en Leon Kingma (samen met nieuwkomer Rindert Warnink en Regina Visser) kregen zelfs alles aan de hang. De traditie om in deze situatie het spel op de andere velden stil te leggen werd deze keer keurig uitgevoerd en na een spannend tussenspel ging het partuur van Mark Uijttenboogaart er met de winst van door, de toon voor de rest van de dag was hiermee gezet. Tijdens de tweede ronde stond er een kraker op het programma. Bij de loting houdt de organisatie rekening met het gegeven dat je niet bij familie of partner in het partuur zit. We kunnen echter niet voorkomen dat partners, dochters en vaders of broers en zussen in het perk tegenover elkaar komen te staan. In sommige huishoudens levert dat leuke en gezellige taferelen op, in de huishouding van Daniëlle en Sander Schriemer ligt dit net even anders. Dat krijg je als je beide voor de winst gaat en je je op voorhand niet beperkt tot bepaalde gedachtes, maar deze gedachtes ook verbaal met je partner deelt. Het vervelende in zo’n situatie is dat er altijd iemand teleurgesteld wordt en voor de ander de dag niet meer stuk kan gaan. Sander was, met zijn maten Bas de Jong en Ingrid Sobel, het heertje. Maar helaas kon zijn dag wel stuk, of anders gezegd zijn hamstring kon wel stuk. In de tweede omloop moest die het namelijk begeven toen Sander een bal wilde keren. Niks aan, vanaf deze plek veel beterschap en een snel herstel toegewenst. Ondanks het feit dat toeschouwer Johannes van der Kooi in de derde ronde de plek van Sander innam, dank dank dank, raast de trein in het teatsen door, alhoewel het door de omstandigheden eerder een stoptrein dan een sneltrein was. Verstandig genoeg werd er namelijk ook tussen de punten door gepauzeerd, gekoeld en gedronken. Daarnaast bleef het fysieke ongemak in de poulefase beperkt tot een aantal slagen tegen de bealch. Gelukkig had Ibo Tamminga zijn zonnebril op en kan Nynke Venema wel genieten van een blauwe plek op haar schouder.

Nadat de poulefase was afgerond, werd het kaf van het koren gescheiden. De nummers 1 en de 2 van de poule plaatsten zich voor de kwartfinale. Op Veld A moesten er earsten worden geteld, op de andere velden was de uitslag duidelijker. Partuur Richard van der Meer (met Linda Tamming en Ingrid van der Veen afgekort RLI) won overtuigend van Daniël Beimers met nieuwkomers Jehannes Dijkstra en Corina Halbesma. Dit gold, ondanks een krampaanval van Richard Tamminga op ‘e dea (matchpoint), ook voor Richard en zijn maten Gosse Visser en Carola Vergouwe (afgekort RGT) tegen Joost Willekes, Tobias de Jong en Heleen Verdikt.

Jasper Annema, Rob Posthumus en Esther Poelstra (afgekort JRE) moest in deze familiestrijd dieper gaan om het partuur van Patrick van der Hoek, Gerard de Jong en Jeremy Annema op de knieën te krijgen. Ook poulewinnaar Dennis Oegema met zijn maatjes Wouter Vonk en Lisan Kingma plaatsen zich voor de halve finale door Auke Pieter Vos, Ronald de Boer en Mara Beimers te verslaan. Zo stonden alle poulewinnaars in de halve finale en kon er voor de prijzen worden gespeeld. 

Er was nog even twijfel of Richard Tamminga de strijd kon vervolgen, maar een teatsgevecht tegen zus Linda ging hij niet uit de weg. En een gevecht werd het. Partuur RLI leek aan de winnende hand, maar partuur RGC wilde van geen wijken weten en probeerde de wedstrijd in de eindfase te kantelen. Ze haakten aan tot 5-5, maar moesten toen hun meerdere erkennen in hun tegenstander. Voor de fysieke toestand van zowel Richard als Gosse was dit wellicht de beste uitkomst. Carola, Gosse en Richard gefeliciteerd met jullie derde plaats.

De andere halve finale was minder spannend, en dat was verrassend gezien het toernooiverloop. Dennis, Lisan en Wouter lieten in de vier voorgaande partijen teatsen van een heel hoog niveau zien. Lisan wenste revanche te nemen op de verloren finale van 2022, maar in de halve finale tegen het oerdegelijke partuur JRE stokte de motor. JRE rook bloed en deelde al vroeg in de wedstrijd de beslissende tik uit. Lisan, Wouter en Dennis ook jullie gefeliciteerd met jullie derde plaats!

Net voor de aanvang van de finale opende Cateraar De Steeg het buffet en konden de toeschouwers er met het bord op schoot voor gaan zitten. Het was tenslotte zondagavond 19.00 uur en dan zitten meerdere mensen met het bord op schoot sport te kijken. Hoofdscheidsrechter, de telegraaf, de blokjeslegger, maar vooral de twee parturen waren klaar voor de finale. Ook dit jaar leverde de eindstrijd, getuige de meer dan gebruikelijke foutenlast, de nodige spanning op. Partuur RLI profiteerde hier met degelijk spel van en namen een 3-1 voorsprong. Partuur JRE bleef echter kalm en positief en kwamen langzaamaan beter in de wedstrijd en namen op 3-3 zelfs een voorsprong. Door mooie ‘uitslagen’ en degelijke opslagen kwamen Richard, Linda en Ingrid echter in kansrijke positie, 6-2, in het perk te staan. Een onfortuinlijke uitslag tegen de bealch van een maat, een te dikke kaats van de tegenstander en goed tussenspel van Esther deed ook dit earst kantelen. Deze tegenslag bleek achteraf beslissend, waarna net als de vorige finale, op ‘e dea een foute opslag het pleit beslechtte en het partuur Richard van der Meer, Linda Tamminga en Ingrid van der Veen genoegen moest nemen met een tweede plaats. Desalniettemin de felicitaties voor deze tweede plaats, knap gedaan! Echter de titel en de bijnaam Fuorman en Fuorfrau voor het komende jaar gaan naar Rob Posthumus, Jasper Annema en Esther Poelsra; Van Harte Gefeliciteerd!

Tijdens de afsluitende prijsuitreiking kregen de prijswinnaars tegoedbonnen van sponsors Iterij de Fuouman en Celebrate. Daarnaast kregen de kampioenen een miniatuur telegraaf mee naar huis en de felbegeerde en kleurrijke krans voor aan de gevel. Wederom dank aan Sita Vriesinga voor de schitterende kransen.

Na een dankwoord van zowel de organisatie als de koning van de 4de editie van de PC Teatsen kon er worden genoten van het volgende bord eten en een verfrissend drankje. In gemoedelijke sfeer werd er nagepraat over een succesvol verlopen 4de editie van de PC Teatsen, die zeker ook volgend jaar een vervolg gaat krijgen. Onder het motto vele handen maken licht werk werden de velden en de tenten snel opgeruimd en afgebroken. Omdat dit buiten het kaatsveld meer uitzondering is dan regel, een speciaal woord van dank voor de volgende mensen:

 • Akke Hemrica
 • Bouwe Graansma
 • Henk Westerhoff
 • Ibo Tamminga
 • Jan Hemrica
 • Johannes van der Kooi
 • Kees van der Veen
 • Sierk van der Meer
 • Willem Boelens
 • Ypie Tamminga

Op naar het eerste lustrum, met sportieve groet,

 • Daniël Beimers
 • Dennis Oegema
 • Joost Willekes
 • Richard van der Meer

Foto’s Iterij de Fuorman PC Teatsen 2023

De foto’s van het Iterij de Fuorman PC Teatsen, gemaakt door de familie Tamminga, zijn te vinden via onderstaande link.

Teatsen 2023 - MyAlbum